Albo świadczenie pielęgnacyjne, albo świadczenie rodzicielskie

Albo świadczenie pielęgnacyjne, albo świadczenie rodzicielskie.

Przykładowa sytuacja: W rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Jeden z rodziców (załóżmy matka) w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przebywa na świadczeniu pielęgnacyjnym (1300zł). Pojawia się kolejna ciąża. Czy matka przebywająca aktualnie na świadczeniu pielęgnacyjnym, a zatem nie posiadająca uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, ma prawo do 1000 zł świadczenia rodzicielskiego w związku z urodzeniem drugiego dziecka?

Nie.

W związku z licznymi pytaniami rodziców, pragniemy wyjaśnić, że aktualnie obowiązujące przepisy uniemożliwiają łącznie świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia rodzicielskiego przez jedną osobę.

Art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stanowi, iż:

„W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego lub

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub

5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

 

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną”