Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Odwołanie do wojewódzkiego Zespołu.doc

Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w sprawie punktów w orzeczeniu

Odwołanie do wojewódzkiego zespołu o punkty.doc

Pismo do gminy w sprawie wydatkowania subwencji oświatowej

Pismo do gminy w sprawie wydatkowania subwencji oświatowej.doc

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.doc

Wniosek o dowóz do przedszkola

Wniosek o dowóz do przedszkola.doc

Wniosek o dowóz do szkoły

Wniosek o dowóz do szkoly.doc

Wniosek o kontrolę kuratora w szkole

Wniosek o kontrolę kuratora.doc

Wniosek o nauczyciela wspomagającego

Wniosek o nauczyciela wspomagającego.doc

Wniosek o realizację zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek o realizację zaleceń z orzeczenia.doc

Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego i przejęcie go przez ojca

Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego i przejęcie go przez ojca.doc

Wniosek o udostępnienie IPET-u

Wniosek o udostępnienie IPET.doc

Wniosek o udział w zespole – IPET

Wniosek o udział w spotkaniu zespołu IPET.doc

Wniosek o udzielenie przerw w pracy na karmienie dziecka

Wniosek o udzielenie przerw w pracy na karmienie dziecka.doc

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego.doc

Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego dla ojca

Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego dla ojca.doc

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, oświadczenie drugiego rodzica

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego oraz oświadczenie

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego.doc

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego – dziecko niepełnosprawne

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powyżej 3 lat dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.doc

Wniosek o utworzenie klasy integracyjnej

Wniosek o utworzenie klasy integracyjnej.doc