Fundacja ulotka

Ulotka Fundacji

Billboard z mamą

Billboard_mama_504x238.jpg

Billboard z tatą

Billboard_tata_504x238.jpg

Plakat z mamą

Citylight_mama_120x180.jpg

Plakat z tatą

Citylight_tata_120x180.jpg

Broszura informacyjna

Broszura.pdf

Billboard z mamą – druk

Billboard_mama_504x238.tif

Billboard z tatą – druk

Billboard_tata_504x238.tif

Citylight z mamą – druk

Citilight_mama_120x180-1.tif

Citylight z tatą – druk

Citilight_tata_120x180-1.tif

Patroni honorowi

  • Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  • POKL