Asystent rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Termin realizacji projektu: 09.2016 – 02.2019

 

Podstawa realizacji zadania publicznego: umowa z Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014r. poz. 1118
z późn. zm.)

Zakres merytoryczny projektu:

Projekt obejmuje realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usługi asystenta
w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, w tym w szczególności:

1) sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na czas nieobecności rodzica, obejmujące:

a)           wykonywanie czynności opiekuńczych, tj. pomoc dziecku w skorzystaniu
z posiłku, toalecie, przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania, pomoc dziecku
w dotarciu do podmiotów realizujących na jego rzecz działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym, itp.;

b)           towarzyszenie dziecku w kontaktach z rówieśnikami;

c)            towarzyszenie dziecku w  trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie rodzica, który w tym czasie realizuje własne potrzeby zdrowotne, zawodowe, edukacyjne lub podejmuje sprawy urzędowe;

2) pomoc dziecku w nauce i/lub przyswojeniu podstawowych umiejętności życiowych i społecznych;

3) towarzyszenie rodzicowi w czynnościach opiekuńczych, w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju dziecka, o ile stan dziecka wymaga pomocy rodzica i drugiej osoby, lub rodzic jest w sytuacji zdrowotnej uzasadniającej pomoc osoby trzeciej;

4) udzielanie informacji rodzicom w zakresie pozyskiwania wiedzy o formach i podmiotach mogących udzielić pomocy dziecku, np. zajęciach specjalistycznych, ośrodkach świadczących pomoc, itp.;

5) udzielanie informacji rodzicom w zakresie możliwości samopomocy.

Usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym realizowana jest w miejscu zamieszkania rodziny oraz w innych miejscach aktywności społecznej rodziny.

Liczba godzin wsparcia asystenckiego założona do realizacji w projekcie:

1)      2016 r. – 1800 godzin,

2)      2017 r. – 5400 godzin,

3)      2018 r. – 5400 godzin,

4)      2019 r. – 900 godzin.

 

 

Grupa docelowa: Usługa adresowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa, w których wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością (legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności) i gdzie przynajmniej jedno z rodziców nie jest aktywne zawodowo ze względu na niepełnosprawność dziecka.

 

 

Realizacja: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

 

 

Osoba do kontaktu: Izabela Wisła, izabela.wisla@firr.org.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. (12) 629 85 14, fax. (12) 629 85 15.

 

 

Informacji o możliwości udziału w projekcie udziela:

Punkt konsultacyjny „Pomoc dla rodziców”

www.pomocdlarodzicow.firr.org.pl

kontakt@pomocdlarodzicow.firr.org.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (12) 350 63 62

 

 

cid:image001.png@01D193FC.159C9500

 

 

Projekt „Asystent rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym” jest częścią projektu „Bariery zamieniamy na szanse”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Projekt realizowany przy wsparciu:

Gminy Miejskiej Kraków

 

 

www.krakow.pl

http://ngo.krakow.pl/

Województwa Małopolskiego

 

http://www.parasol.org.pl/images/LOGA/Logo_Malopolska_V_CMYK.jpg

www.fundusze.malopolska.pl

www.malopolska.pl

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

www.mops.krakow.pl