Edukacja dzieci z niepełnosprawnościami

Edukacja dzieci z niepełnosprawnościami nadal budzi dużo konfliktów i nieporozumień. Nie tylko rodzice, ale i pracownicy oświaty nie zawsze są świadomi swoich praw, ale i obowiązków.

Poniższa prezentacja w sposób skrótowy opisuje podstawowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością  w systemie oświaty. Konkretne artykuły i paragrafy umożliwiają szybkie znalezienie odpowiednich aktów prawnych i zapoznanie się z ich pełną treścią. Te mogą okazać się przydatne przy prowadzeniu merytorycznych rozmów czy formalnych działań związanych z kształceniem dzieci niepełnosprawnych. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.