Karta Dużej Rodziny a dzieci z niepełnosprawnościami

Rodzice dzieci niepełnosprawnych, mogą ubiegać się w swojej gminie o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Kartę dziecko otrzymuje na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Warunkiem jej wydania jest posiadanie przez rodziców co najmniej trójki dzieci. Kartę otrzymuje się bezpłatnie i dostaje ją każdy członek rodziny. Rodzice mogą korzystać z niej dożywotnio, dzieci pełnosprawne – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

 

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Dzięki Karcie jej posiadacze mogą liczyć na tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje.

 

Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

Lista instytucji oferujących zniżki