Konkurs na najlepsze praktyki we wspieraniu rodziców – przedłużamy do 15 lutego!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie o Nagrodę w 2 kategoriach:

 

„Najlepsze praktyki w zakresie  wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”

„Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społeczną”

Konkurs ma na celu upowszechnianie i wyróżnianie praktyk likwidujących bariery, jakie stają na przeszkodzie pełnego uczestnictwa rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym i jest organizowany w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego przez Organizatora w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nagroda przyznawana Laureatom Konkursu w kategorii: „Najlepsze praktyki w zakresie  wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”,  to wyjątkowe wyróżnienie o charakterze honorowym, za tworzenie warunków wspierających rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Wyróżnieni przedsiębiorcy, instytucje, samorządy i organizacje pozarządowe uzyskają prawo do posługiwania się tytułem Laureata oraz dyplom i statuetkę.

 

Nagroda w kategorii „Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica  dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społeczną”jest uznaniem dla postawy rodziców godzących obowiązki opieki nad dzieckiem z aktywnością zawodową i społeczną, a także podkreśleniem szczególnej wartości społecznej ich praktyki.

 

Spośród nominowanych do Nagrody, Rada Nagrody wybierze i nagrodzi Laureatów Konkursu. Wręczenie nagród będzie miało miejsce na uroczystej Gali.

 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

 

Do udziału w konkursie zapraszamy:

Kategoria: „Najlepsze praktyki w zakresie  wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”

·         jednostki administracji publicznej

·         przedsiębiorstwa

·         organizacje pozarządowe

 

 

Kategoria: „Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica/opiekuna dziecka z niepełnosprawnością

         z aktywnością zawodową i społeczną”

 

·      rodziców  dzieci z niepełnosprawnością.

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Aby przystąpić do konkursu o Nagrodę:

 

„Najlepsze praktyki w zakresie  wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”

należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.bazadobrychpraktyk.org.pl/ do 14 lutego  2015 roku.

 

Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społeczną”

należy przesłać podpisany formularz na adres: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków do 14 lutego 2015

 

ETAPY KONKURSU

1.      Przyjmowanie zgłoszeń do 14 lutego  2015 r.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2015 r.

3.      Uroczyste ogłoszenie i wręczenie Nagród dla Laureatów Konkursu

 

Szczegółowe informacje, regulamin  oraz krótki przewodnik konkursowy znajduje się  na: www.pomocdlarodzicow.firr.org.pl