Nadszedł czas rekrutacji do przedszkoli

Drodzy Rodzice warto się przygotować.

W najbliższych dniach rusza, a niektórych miejscowościach już ruszyła, rekrutacja do przedszkoli. Wiele dzieci z niepełnosprawnościami od września rozpocznie albo będzie kontynuować edukację przedszkolną. Warto zatem przypomnieć, że od stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych.

Zgodnie z tymi zasadami w pierwszym etapie rekrutacji pierwszeństwo w przyjęciu do placówki będą mieć:

• dzieci z rodziny wielodzietnej

• dzieci niepełnosprawne

• dzieci, których co najmniej jeden rodzic jest niepełnosprawny

• dzieci, które posiadają oboje rodziców niepełnosprawnych

• dzieci, które posiadają niepełnosprawne rodzeństwo

• dzieci wychowywane przez samotnego rodzica

• dzieci objęte pieczą zastępczą

 

Już drugi rok nowe zasady pomagają rodzicom dzieci niepełnosprawnych uzyskać miejsce w przedszkolu publicznym. Aby dziecko niepełnosprawne uzyskało w przedszkolu potrzebne mu wsparcie musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.

Jeśli dziecko niepełnosprawne nie wykazuje gotowości szkolnej można je odroczyć od obowiązku szkolnego

 

W razie problemów z uzyskaniem orzeczenia, miejsca w przedszkolu czy odroczeniem dziecka można kontaktować się z naszymi konsultantami w punkcie informacyjnym:

 

Telefonicznie: 12 35 06 362 w godzinach 9.00 – 12.00 (poniedziałek- piątek)

mailowo: kontakt@pomocdlarodzicow.firr.org.pl