Nagrodziliśmy najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców

Wśród zgłoszonych do naszego Konkursu praktyk dotyczących wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami – wybraliśmy 3 podmioty  jako Laureatów Nagród Głównych, ale także przyznaliśmy 3 wyróżnienia.

Poniżej prezentujemy Zwycięzców tej kategorii:

 

  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie za projekt:

„MATKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA – CHCE PRACOWAĆ”

 

  • Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle za projekt:

PODPROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI „RAZEM ŁATWIEJ” NA LATA 2013 – 2015

 

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za program:

„DOBRA PRZYSZŁOŚĆ” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, który w założeniu ma poprzez aktywizację społeczną i zawodową rodziców dzieci niepełnosprawnych przyczynić się do upowszechnienia praw osób niepełnosprawnych i wpłynąć na poprawę jakości ich życia.

 

Pełne opisy realizowanych praktyk znajdziecie Państwo w: www.bazadobrychpraktyk.pl