Najczęstsze pytania, na które udzielamy rodzicom odpowiedzi

Zdiagnozowanie niepełnosprawności dziecka i zmierzenie się z tą trudną wiedzą – to dla rodziców wielkie wyzwanie. W pokonaniu obciążenia psychicznego, naturalnego w tej sytuacji, pomaga miłość do dziecka i wzajemne wsparcie obojga rodziców.

Co jednak z problemami życia co dziennego? Z licznymi formalnościami, obowiązkami, organizowaniem leczenia, opieki i rehabilitacji dziecka?

Do prowadzonego w ramach projektu „Pomoc dla rodziców” punktu konsultacyjnego rodzice telefonicznie lub mailowo zgłaszają się z różnymi problemami i pytaniami. Najczęściej pojawiające się tematy i pytania to:

 

  • Procedura orzekania o niepełnosprawności.

Kiedy można wystąpić o orzeczenie?

Jakie dokumenty załączyć do wniosku?

Co wynika z orzeczenia o niepełnosprawności dziecka?

W jaki sposób się odwoływać od orzeczenia?

 

  • Dostęp do świadczeń medycznych.

Czy niepełnosprawność dziecka gwarantuje pierwszeństwo w przyjęciu do specjalisty?

Jak szukać specjalisty dla dziecka?

Jakie sprzęty mogą być refundowane w ramach NFZ?

 

  • Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kiedy wystąpić o takie orzeczenie?

Do czego uprawnia ono dziecko?

Jakie szkoła/ przedszkole ma obowiązki po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

Jak odwołać się od orzeczenia?

 

  • Rekrutacja do placówek oświatowych.

Kiedy dziecko niepełnosprawne ma pierwszeństwo przyjęcia do szkoły/ przedszkola.

Czy można dziecko niepełnosprawne zapisać do szkoły rejonowej?

W jakich sytuacjach można utworzyć oddział integracyjny?

 

 

  • Wsparcia dziecka w systemie oświaty.

Kiedy dziecko może skorzystać z wczesnego wspomagania rozwoju?

W jakim czasie powinien by utworzony indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET)?

Jak uzyskać kopie IPET-u dziecka?

Ile godzin rewalidacji przysługuje dziecku?

Czy poza rewalidacją jest możliwe dodatkowe wsparcie?

Jak o nie wnioskować?

W jaki sposób finansowane jest wsparcie oświatowe w placówkach publicznych i niepublicznych?

 

  • Organizacja nauczania indywidualnego (NI).

Kiedy dobrym wyjściem dla dziecka jest NI? W jakie sposób zorganizować NI?

Czy szkoła może zmusić rodzica do przeniesienia dziecka na NI?

 

  • Dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej.

Od kiedy i do jakiego wieku się należy dziecku?

Kto jest odpowiedzialny za organizację dowozu?

W jaki sposób ustalane są warunki zwrotu kosztów dowozu, gdy transport zapewniają rodzice?

 

  • Dostępność zabezpieczenia społecznego.

Czym rożni się zasiłek pielęgnacyjny od świadczenia pielęgnacyjnego?

W jakich sytuacjach świadczenia te przysługują?

Jak długo określone świadczenie przysługuje?

Jakie dodatki do zasiłku rodzinnego zależą od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka?

 

  • Organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO).

Gdzie wnioskować o takie usługi?

Jakie wsparcie jest możliwe w ramach SUO?

W jakich sytuacjach można o nie wnioskować?

W jaki sposób jest finansowane?

Jak odwoływać się od decyzji odmownej?

 

  • Wykonywanie pracy zawodowej.

Czy rodzicowi posiadającemu dziecko niepełnosprawne przysługują ulgi w pracy?

Kiedy pracodawca może zwolnić rodzica?

Czy ilość dni opieki nad dzieckiem chorym jest zależna od posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności?

 

To tylko przykładowe pytania, z którymi zwracają się do nas rodzice dzieci z niepełnosprawnościami

Jeśli Państwo również szukają na nie odpowiedzi lub napotykają na problemy, z którymi trudno sobie poradzić, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

 

TELEFONICZNY PUNKT KONSULTACYJNY – 12 3506362

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00

MAILOWY ADRES KONSULTACYJNY: kontakt@pomocdlarodzicow.firr.org.pl