Nauka dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objęte są obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki tak jak wszystkie pozostałe dzieci. Realizują jednak ten obowiązek poprzez udział  w tzw. zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Na czym polegają zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. W szczególności jednak obejmują naukę komunikowania się z otoczeniem, szeroko pojęte usprawnienie ruchowe i psychoruchowe, naukę samodzielności czy umiejętności współżycia w grupie.

 

Od kiedy?

Zajęcia te organizuje się dla dzieci wraz z początkiem roku szkolnego –  w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata i trwać one powinny do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  25. rok życia.

Za obowiązkowe przyjmuje się jedynie uczestnictwo w zajęciach do ukończenia 18. roku życia. W okresie od 18. roku życia do 25. roku  życia kontynuowanie udziału w tych zajęciach pozostaje prawem a nie obowiązkiem.

 

W jaki sposób zajęcia te mogą być prowadzone?

 

Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub zespołowo (grupy liczą 2-4 uczestników).  Minimalny wymiar godzin to:

Ø   20 godz./tydzień – zajęcia zbiorowe

Ø   10 godz./ tydzień – zajęcia indywidualne

 

Godzina zajęć rewalidacyjno- wychowawczych trwa 60 min.

Dodatkowo dzieci objęte tym typem zajęć mają prawo do zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.