Orzekanie o niepełnosprawności dzieci

24 września 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie orzekania o niepełnosprawności  dzieci – osób w wieku do 16 roku życia.Rzecznik w swoim wystąpieniu wskazał, że organy orzekające o niepełnosprawności dzieci odwołują się do definicji niezdolności do samodzielnej egzystencji, która odnosi się do osób powyżej 16 roku życia. W rezultacie dziecko pozbawione zostaje wskazania do konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a poprzez to pozbawione dalszych uprawnień, wynikających z udzielenia wskazania.

 

Zdaniem Rzecznika należy dokonać analizy przedstawionego problemu i podjąć działania legislacyjne, których następstwem będzie nowelizacja obowiązujących przepisów, która pozwoli uregulować kwestię niezdolności do samodzielnej egzystencji dzieci – osób, które nie ukończyły 16 roku życia.

 

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej