Podsumowanie konferencji z 13 października

W dniu 13 października 2014 r. w ramach projektu odbyła się konferencja na temat edukacji dzieci z niepełnosprawnością i usług asystenckich.

Poniżej prezentacje prelegentów :

 

1. dr Paweł Kubicki, Instytut Badań Edukacyjnych, Rodzice i dyrektorzy o edukacji uczniów z niepełnosprawnościami – wstępne wyniki badań

 

2. Joanna Zarzycka, Stowarzyszenie FAON, Usługi asystenckie jako wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami

 

3. Piotr Kuźniak, Fundacja Imago, Świadczenie usług asystenckich dla rodzin z niepełnosprawnymi osobami zależnymi. Rozwiązania zagraniczne