Segregacja dzieci z niepełnosprawnościami? Rodzicu! Zabierz głos w Debacie!

Podczas małopolskiej debaty oświatowej „Uczeń-Rodzic-Nauczyciel. Dobra zmiana”, która miała miejsce 19 kwietnia 2016 r. w Krakowie, wiceminister edukacji Teresa Wargocka oraz małopolska kurator oświaty Barbara Nowak przedstawiły bardzo niepokojące stanowisko w zakresie edukacji uczniów z niepełnosprawnościami.

Pomimo ogromnej potrzeby doskonalenia edukacji włączającej (gdzie uczniowie z niepełnosprawnościami, otrzymując niezbędne wsparcie, uczęszczają do klas razem z pełnosprawnymi kolegami), zaproponowano rozwiązanie, co najmniej ryzykowne.

 

Wygłoszona podczas Debaty opinia, iż w szkole masowej uczniowie z niepełnosprawnościami powinni się uczyć w klasach dla niepełnosprawnych, a integrować na przerwach, a decyzja, co do formy kształcenia, powinna leżeć po stronie poradni psychologiczno-pedagogicznych, a nie po stronie rodzica (jak jest obecnie), budzi obawy rodziców i organizacji pozarządowych, wspierających osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Wdrożenie takiego rozwiązania stanowiłoby powrót do segregacyjnego modelu edukacji (a w konsekwencji również segregacji społecznej w innych dziedzinach życia, z takim trudem wyplenianej przez lata zarówno przez same osoby z niepełnosprawnościami, jak i organizacje działające na ich rzecz), a ponadto prowadziłoby do łamania praw osób z niepełnosprawnościami, jakie gwarantuje im Konstytucja i Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Słysząc tak radykalne poglądy z ust przedstawiciela rządu i władz samorządowych, nie dziwi, iż pojawiają się liczne pytania rodziców:

Czy moje dziecko, które obecnie uczy się ze „zdrowymi” dziećmi zostanie zabrane z tej klasy?

Co będzie, jak w danej szkole zabraknie uczniów o określonej niepełnosprawności w jednej grupie wiekowej? Czy będą wtedy tworzone klasy łączone? A jeśli tak, to jak będą łączone? Czy pojawią się oddziały z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach?

 

Niestety na pytania te, nie znajdujemy na razie odpowiedzi.

 

Poniżej prezentujemy Państwu oficjalne stanowisko MEN oraz liczne doniesienia medialne w sprawie ostatnich wydarzeń. Zachęcamy do zapoznania się z tematem i, co WAŻNE, do wyrażenia SWOJEJ OPINII na temat proponowanych zmian w systemie oświaty.

 

Aby zabrać głos w ogólnopolskiej debacie, wystarczy skorzystać z poniższego linku:

https://debataoswiatowa.men.gov.pl/wyraz-opinie/

 

Stanowisko MEN: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/informacja-w-sprawie-dzialan-men-w-zakresie-ksztalcenia-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.html

 

Doniesienia medialne:

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1658738,1,niepelnosprawne-dzieci-tylko-do-specjalnych-szkol-segregowac-to-mozna-odpady.read

 

http://audycje.tokfm.pl/odcinek/MEN-nie-prowadzimy-prac-nad-zmianami-w-ksztalceniu-specjalnym-Komentuje-dr-Pawel-Kubicki-czlonek-zespolu-MEN-dot-zmian-w-ksztalceniu-specjalnym/36583

 

http://polska.newsweek.pl/niepelnosprawne-dzieci-edukacja-w-polsce-teresa-wargocka-,artykuly,384371,1.html

 

http://wyborcza.pl/1,75398,19951871,pis-chce-oddzielnych-klas-dla-dzieci-niepelnosprawnych.html

 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,19953545,ojciec-niepelnosprawnej-emilki-o-pomysle-pis-bdquo-izolacja.html

 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19952431,pis-chce-odrebnych-klas-dla-dzieci-niepelnosprawnych.html

 

http://www.polskatimes.pl/fakty/polityka/a/klasy-dla-niepelnosprawnych-uczniow-raczej-nie-powstana-ministerstwo-wycofuje-sie-z-pomyslu,9904559/

 

http://telewizjarepublika.pl/zalewska-odpiera-zarzuty-dot-osobnych-klas-dla-niepelnosprawnych-dzieci-jedno-medium-tworzy-swoja-rzeczywistosc,32466.html

 

http://wyborcza.pl/1,75968,19957331,men-jezdzi-po-kraju-z-kotem-w-worku.html

 

http://wyborcza.pl/1,75398,19955369,tzw-debata-w-men-to-tylko-zaslony-dymne.html

 

http://audycje.tokfm.pl/odcinek/36572