Spotkanie dla rodziców w Lublinie

Wszystkich rodziców z województwa lubelskiego zapraszamy na spotkanie informacyjne z cyklu: “Diagnoza i co dalej”, które odbędzie się 25 kwietnia (sobota) w Lublinie.

Celem spotkań „Diagnoza i co dalej?”, skierowanych do rodzin dzieci z niepełnosprawnościami, jest:

·     wyjaśnienie prawnych aspektów niepełnosprawności dziecka (orzeczenie o niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, wczesne wspomaganie, świadczenie pielęgnacyjne),

·    wskazanie możliwych dróg do zrozumienia i odnalezienia się w nowej sytuacji życiowej.

 

W trakcie spotkań rodzice otrzymają materiały informacyjne oraz będą mieli możliwość uzyskania indywidualnych porad.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numer +48 609 343 013 – Barbara Niewczas.