Szkoły artystyczne również dla dzieci z niepełnosprawnościami!

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymała odpowiedź prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pismo z dn. 8 sierpnia 2014 r. w sprawie kształcenia i funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w szkołach artystycznych.

W swoim piśmie Pani Minister poinformowała, że „resort kultury i dziedzictwa narodowego przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia osobom niepełnosprawnym równych szans w korzystaniu z dóbr kultury i sztuki oraz oferty instytucji kultury, a także szkół i uczelni artystycznych.” Zapewniła także, że zarówno Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak i podległe instytucje, szkoły i placówki, w tym również Centrum Edukacji Artystycznej dokładają starań aby osobom z niepełnosprawnościami ułatwić dostęp do kształcenia i rozwoju oraz udziału w życiu społecznym. Szkoły artystyczne podległe MKiDN będą na wniosek rodziców realizowały wskazania zawarte w orzeczeniach o konieczności prowadzenia kształcenia specjalnego.

Źródło: rpo.gov.pl