Ulgi komunikacyjne

Okres wakacji to czas podróżowania. Wyjazd z dzieckiem niepełnosprawnym daje możliwość spojrzenia na świat z zupełnie innej perspektywy. Jest to nierzadko duży wysiłek dla opiekuna, ale warto się go podjąć, bo nowe otoczenie, a często sama podróż jest dla dziecka wyzwaniem i przygodą. Warto zatem przypomnieć jakie ulgi komunikacyjne przysługują dzieciom z niepełnosprawnością i ich opiekunom.

UPRAWNIENIA przy przejazdach PKP oraz PKS:

 

– 100% zniżki dla dzieci w wieku do 4 lat. Warunek: dzieci siedzą na kolanach opiekuna, w przeciwnym wypadku obejmuje ich ulga 78%. Należy pamiętać również o tym, że gdy dziecko zbliża się do górnej granicy wieku warto mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek dziecka.

 

– 78% ulgi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz jednego rodzica lub opiekuna na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

 

Ulga 78% przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, chyba, że osoba z niepełnosprawnością studiuje- wtedy ten okres zostaje wydłużony do 26. roku życia. W przypadku dzieci i młodzieży dotyczy ona zarówno biletów jednorazowych jak i miesięcznych imiennych, natomiast w przypadku opiekuna wyłącznie biletów jednorazowych.

 

Ulgi te obejmuje przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych, ekspresowych EC, IC PKP (tylko w 2. Klasie, w klasie 1 jest dopłata) i w większości rodzajów autobusów PKS. Nie dotyczą natomiast przejazdów pociągami Eurocity i Intercity w komunikacji międzynarodowej oraz przejazdów w komunikacji autobusowej ekspresowej.

 

Aby móc skorzystać z ulgowych przejazdów należy mieć przy sobie dokument potwierdzający prawo do korzystania z ulgi. Dokumentem takim może być:

 

– legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,

 

– legitymacja przedszkolna lub szkolna lub studencka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

 

Dokumentami poświadczającymi uprawnienie jednego z rodziców lub opiekuna są:

 

– dokument dziecka – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;

 

– zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

 

Ważne! Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz legitymacją osoby niepełnosprawnej wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

 

– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;

 

– potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

 

PRYWATNI przewoźnicy

 

Należy pamiętać, że jeśli korzystamy z usług prywatnych przewoźników to mogą oni oferować zupełnie inny katalog ulg wynikających z ich własnego regulaminu. Dlatego przed planowaną podróżą należy skontaktować się z przewoźnikiem i dowiedzieć się jakie ulgi może zaproponować osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom. Jeśli nie ma ich w ofercie, to może warto poszukać innego.

 

Ulgi w KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 

Podróżując po Polsce z dzieckiem z niepełnosprawnością nierzadko możemy mieć okazję skorzystania z komunikacji miejskiej. Ważne by mieć świadomość, że w różnych miastach przysługują różne zniżki komunikacyjne. Przykładowo z dzieckiem z autyzmem możemy w Warszawie podróżować za darmo komunikacją miejską, ale jadąc zwiedzić Wawel w Krakowie już z takiej ulgi nie skorzystamy. Warto zapoznać się z ulgami obowiązującymi w danym mieście, aby nie spotkała nas przykra niespodzianka.

 

KARTA PARKINGOWA za granicą

 

Karta parkingowa daje uprawnienia do parkowania na miejscach oznaczonych kopertami oraz do niestosowania się do określonych znaków drogowych. Wydana w Polsce karta parkingowa jest dokumentem uznawanym również w innych krajach Unii Europejskiej. Zatem wyjeżdżając za granicę możemy skorzystać z przywilejów z niej wynikających. Należy jednak pamiętać, że te przywileje mogą być różne w zależności od kraju, bo regulują je przepisy ruchu drogowego danego obowiązujące w danym miejscu