Ulgi podatkowe

Z dniem 30 kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych za 2014, przypominamy więc na jakich zasadach można skorzystać z ulgi podatkowej dla opiekunów dzieci z niepełnoprawnościami. Kto może skorzystać z ulg? Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać zarówno osoby z niepełnosprawnościami – legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jak i ich opiekunowie.

Dodatkowo z ulgi mogą skorzystać tylko podatnicy, a więc osoby, które osiągają dochód podlegający opodatkowaniu. Uniemożliwia to skorzystanie z ulgi tym rodzicom, którzy utrzymują się jedynie ze świadczeń i zasiłków, ponieważ nie odprowadza się od nich zaliczki na podatek dochodowy.

 

Co można odliczyć?

 

W ramach ulgi można odliczyć od dochodu niektóre wydatki związane z niepełnosprawnością:

 

• Zakup leków – zaleconych przez lekarza, jeżeli koszty zakupu miesięcznie przekraczają 100 zł. Np. jeżeli rodzic w ciągu miesiąca wydał w aptece 250 zł to w ramach ulgi może od podatku odliczyć 150 zł.

• Wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań i domów – stosownie do potrzeb niepełnosprawnego dziecka, np.: koszty budowy podjazdu, poszerzenia otworów drzwiowych, dostosowania łazienki.

• Wydatki związane z pobytem dziecka na turnusie rehabilitacyjnym, w sanatorium.

• Przystosowanie samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, np. montaż szyn czy podnośnika do wózka inwalidzkiego, zakup specjalistycznego (nie zwykłego!) fotelika samochodowego.

• Zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, np. tabletów i urządzeń do komunikacji alternatywnej, łóżek rehabilitacyjnych, pionizatorów, maszyn brailowskich, aparatów słuchowych, oprogramowania, ssaków, rurek tracheotomijnych itp.

• Zakup pomocy szkoleniowych, materiałów niezbędnych do terapii i rehabilitacji.

• Odpłatność za terapię i rehabilitację – zaleconych przez lekarza

• Wydatki na udział dziecka w koloniach i obozach dla dzieci niepełnosprawnych

• Koszty dojazdu na terapię i rehabilitację, zleconych przez lekarza, do kwoty 2280 zł

 

Czego nie można odliczyć?

 

• Wydatków związanych z pobytem dziecka w przedszkolu każdego typu czy uczęszczaniem do szkoły niepublicznej.

• Kosztów zakupu sprzętów gospodarstwa domowego, nawet jeżeli są one niezbędne do funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością.

• Kosztów zakupu specjalistycznej żywności, z wyjątkiem preparatów do żywienia pozajelitowego, nawet jeżeli specjalistyczną dietę zalecił lekarz specjalista. Rodzice dzieci chorych na mukowiscydozę, celiakię nie mogą więc odliczyć od podatku wydatków związanych z zakupem żywności.

 

Dokumentacja

 

Każdy wydatek, który odliczamy od dochodu, powinien być udokumentowany właściwą fakturą bądź rachunkiem. Dokument ten powinien szczegółowo wskazywać, jakie towary/ usługi zostały zakupione oraz być wystawiony na podatnika (nie na dziecko!). Teoretycznie nie trzeba mieć faktur związanych z kosztami dowozu dziecka na rehabilitację do kwoty 2280 zł, natomiast na żądanie urzędu skarbowego rodzic musi przedstawić potwierdzenie faktu, że zajęcia miały miejsce. Potwierdzeniem może być skierowanie na zajęcia rehabilitacyjne/ lecznicze lub zaświadczenie z ośrodka, w którym się one odbywają.

W kwestiach szczegółowych radzimy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym.