Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie dowozów!

W marcu 2018 r. Komisja Ustawodawcza Senatu przygotowała projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo oświatowe. Zgodnie z zaproponowanymi przez senatorów zmianami Ministerstwo Edukacji Narodowej miałoby przygotować precyzyjne przepisy regulujące zasady zwrotów kosztu dowozu, jeżeli jest on realizowany przez rodziców.

W naszej opinii zaproponowane zmiany są bardzo potrzebne, ale jednocześnie nie rozwiązują innych, niezwykle ważnych problemów dotyczących dowozów. Dlatego postanowiliśmy zgłosić nasze uwagi do senackiego projektu. Można się z nimi zapoznać w załączonym pliku pdf.

Jednocześnie gorąco zachęcamy wszystkich do złożenia swoich uwag.  Z naszego doświadczenia wynika, że zastrzeżenia do dowozów, ich organizacji i realizacji ma bardzo wielu rodziców. W tym celu można skorzystać z przygotowanej przez nas treści (do porania w pliku word), można nasze uwagi skopiować, można też je uzupełnić o własne postulaty i spostrzeżenia.

Własne uwagi można zgłaszać przez formularz na stronie Senatu https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/formularz,63.html

Trzeba podać swoje dane osobowe, a potem wpisać lub wkleić treść uwag. Dane osobowe nie zostaną upublicznione.

Całość uwag Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego Uwagi_prawo_oswiatowe_dowozy_2018.04.18

Uwagi w formacie word (do samodzielnego złożenia, można edytować, dopisać swoje postulaty) dowozy – uwagi do pobrania