Wniosek o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jak złożyć

Przypominamy, że wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z niezbędnymi załącznikami można złożyć osobiście, przesłać pocztą (rekomendujemy list polecony, najlepiej z potwierdzeniem odbioru) lub drogą elektroniczną (przez ePUAP).

Wiemy, że niektóre poradnie wprowadziły dodatkowe procedury dot. składania wniosków, które zakładają konieczność specjalnego spotkania z psychologiem, dyrektorem, wypełnianie wniosku obowiązkowo w obecności pracownika poradni czy złożenie go w bardzo określonym terminie.W nielicznych placówkach sam formularz takiego wniosku nie jest dostępny “od ręki” w siedzibie, nie ma też możliwości pobrania go ze strony internetowej placówki. Z drugiej strony wymaga się, aby wszystkie opinie, zaświadczenia były przygotowane na drukach z tej konkretnej poradni.

Nie jest konieczne składanie wniosku o orzeczenie na jakimś specjalnym druku, przepisy nie zawierają obowiązującego wzoru takiego druku, zawierają katalog informacji, jakie wniosek powinien zawierać. Zaświadczenia i opinie specjaliści mogą napisać ręcznie, nawet na zwykłej kartce papieru. Żeby złożyć wniosek o orzeczenie, nie trzeba umawiać się na konkretny termin spotkania (za kilka tygodni), można przyjść i zostawić komplet dokumentów w sekretariacie (najlepiej na swojej kopii poprosić o potwierdzenie przyjęcia z datą). W razie problemów z przyjęciem, zawsze należy prosić o podanie podstawy prawnej. Można też uniknąć zbędnych dyskusji i wysłać wniosek (razem ze wszystkimi dokumentami) pocztą lub za pośrednictwem ePUAP. Poradnia będzie miała wtedy 30, maksymalnie 60 dni na wydanie orzeczenia.

Orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego – badania w poradni

Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych nie są konieczne, żeby złożyć wniosek o orzeczenie w poradni. Jeżeli rodzic takowych nie posiada, pracownicy poradni powinni je wykonać w terminie wskazanym na wydanie orzeczenia – twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Posiadanie aktualnych diagnoz psychologicznych czy pedagogicznych nie jest niezbędne w momencie złożenia wniosku. Konieczne jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

W czerwcu 2018 r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnienia dot. uprawnień poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z treścią przesłanego pisma (tu można przeczytać: LINK) brak wyników takich badań i konieczność ich przeprowadzenia przez pracowników poradni nie uniemożliwia złożenia wniosku przez rodziców/ opiekunów dziecka. Oznacza to, że poradnia nie może wymagać, żeby rodzic najpierw złożył wniosek o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, a dopiero po jej uzyskaniu o orzeczenie. Pracownicy poradni powinny wykonać wszystkie niezbędne do orzeczenia badania, do których przeprowadzenia są uprawnieni, w terminie przeznaczonym na wydanie orzeczenia.

Jeżeli rodzic nie posiada aktualnych opinii, wyników badań psychologicznych i pedagogicznych, warto dopisać we wniosku o orzeczenie zdanie: Nie posiadam aktualnych opinii, wyników badań psychologicznych i pedagogicznych i proszę o wykonanie badań przez specjalistów poradni.