Orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego – badania w poradni

Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych nie są konieczne, żeby złożyć wniosek o orzeczenie w poradni. Jeżeli rodzic takowych nie posiada, pracownicy poradni powinni je wykonać w terminie wskazanym na wydanie orzeczenia – twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Posiadanie aktualnych diagnoz psychologicznych czy pedagogicznych nie jest niezbędne w momencie złożenia wniosku. Konieczne jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

W czerwcu 2018 r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnienia dot. uprawnień poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z treścią przesłanego pisma (tu można przeczytać: LINK) brak wyników takich badań i konieczność ich przeprowadzenia przez pracowników poradni nie uniemożliwia złożenia wniosku przez rodziców/ opiekunów dziecka. Oznacza to, że poradnia nie może wymagać, żeby rodzic najpierw złożył wniosek o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, a dopiero po jej uzyskaniu o orzeczenie. Pracownicy poradni powinny wykonać wszystkie niezbędne do orzeczenia badania, do których przeprowadzenia są uprawnieni, w terminie przeznaczonym na wydanie orzeczenia.

Jeżeli rodzic nie posiada aktualnych opinii, wyników badań psychologicznych i pedagogicznych, warto dopisać we wniosku o orzeczenie zdanie: Nie posiadam aktualnych opinii, wyników badań psychologicznych i pedagogicznych i proszę o wykonanie badań przez specjalistów poradni.