Wniosek o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jak złożyć

Przypominamy, że wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z niezbędnymi załącznikami można złożyć osobiście, przesłać pocztą (rekomendujemy list polecony, najlepiej z potwierdzeniem odbioru) lub drogą elektroniczną (przez ePUAP).

Wiemy, że niektóre poradnie wprowadziły dodatkowe procedury dot. składania wniosków, które zakładają konieczność specjalnego spotkania z psychologiem, dyrektorem, wypełnianie wniosku obowiązkowo w obecności pracownika poradni czy złożenie go w bardzo określonym terminie.W nielicznych placówkach sam formularz takiego wniosku nie jest dostępny “od ręki” w siedzibie, nie ma też możliwości pobrania go ze strony internetowej placówki. Z drugiej strony wymaga się, aby wszystkie opinie, zaświadczenia były przygotowane na drukach z tej konkretnej poradni.

Nie jest konieczne składanie wniosku o orzeczenie na jakimś specjalnym druku, przepisy nie zawierają obowiązującego wzoru takiego druku, zawierają katalog informacji, jakie wniosek powinien zawierać. Zaświadczenia i opinie specjaliści mogą napisać ręcznie, nawet na zwykłej kartce papieru. Żeby złożyć wniosek o orzeczenie, nie trzeba umawiać się na konkretny termin spotkania (za kilka tygodni), można przyjść i zostawić komplet dokumentów w sekretariacie (najlepiej na swojej kopii poprosić o potwierdzenie przyjęcia z datą). W razie problemów z przyjęciem, zawsze należy prosić o podanie podstawy prawnej. Można też uniknąć zbędnych dyskusji i wysłać wniosek (razem ze wszystkimi dokumentami) pocztą lub za pośrednictwem ePUAP. Poradnia będzie miała wtedy 30, maksymalnie 60 dni na wydanie orzeczenia.